ขอเชิญรับชมคลิปแนะนำโรงเรียนดู Clip อื่นๆของโรงเรียน -->
 

 

เครือข่ายสันติชน
www.ict-sis.com
www.iamsantichon.com
facebook.com/Santichon

หน้าแรก > ดาวน์โหลด
   10  หัวข้อ หน้าที่ 1  จากทั้งหมด 1 หน้า
ประกาศโรงเรียนอิสลามสันติชน ที่ 290/2555
 ประกาศโรงเรียนอิสลามสันติชน ที่ 290/2555 
    
SAR  รายงานคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 เพื่อผู้บริหารและครูทราบ
 SAR รายงานคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 เพื่อผู้บริหารและครูทราบ  
    
 คำสั่งโรงเรียนอิสลามสันติชน ที่ 30/2555 
    เรื่องการแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ครูคุมปฏิบัติศาสนกิจ และหน้าที่ครูเวร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555
 คำสั่งโรงเรียนอิสลามสันติชน ที่ 29/2555 
    เรื่อง การแต่งตั้งครูเวรประจำ ครูคุมปฏิบัติศาสนกิจ และหน้าที่ครูเวร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555
 คำสั่งโรงเรียนอิสลามสันติชน ที่ 28/2555 
    เรื่อง การแต่งตั้งครูเวรประจำ ครูคุมปฏิบัติศาสนกิจ และหน้าที่ครูอยู่เวร ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555
 คำสั่งโรงเรียนอิสลามสันติชน ที่ 27/2555 
    เรื่องแต่งตั้งครูประจำชั้น หัวหน้าช่วงชั้น และหัวหน้าสายชั้น ปีการศึกษา 2555
ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอิสลามสันติชน ภาคเรียนที่ 1/2555
 ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนอิสลามสันติชน ภาคเรียนที่ 1/2555 
    
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ช่วงชั้นที่ 3-4
 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ช่วงชั้นที่ 3-4 
    หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2550 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ช่วงชั้นที่ 3-4
หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ช่วงชั้นที่ 1-2
 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ช่วงชั้นที่ 1-2 
    หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2550 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ช่วงชั้นที่ 1-2
ตราสารจัดตั้งนิติบุคคล โรงเรียนอิสลามสันติชน
 ตราสารจัดตั้งนิติบุคคล โรงเรียนอิสลามสันติชน 
    ตราสารจัดตั้งนิติบุคคลโรงเรียนอิสลามสันติชน ที่ได้นำส่งสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
Previous Page - 1 - Next Page
  [แผนที่]  Copyright © 2005-2006 www.islamsantichon.ac.th All Rights Reserved. Power by Mnet Solution.