ขอเชิญรับชมคลิปแนะนำโรงเรียนดู Clip อื่นๆของโรงเรียน -->
 

 

เครือข่ายสันติชน
www.ict-sis.com
www.iamsantichon.com
facebook.com/Santichon

หน้าแรก > โครงสร้างหลักสูตร > โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6)

รายคาบ/สัปดาห์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลาเรียน (คาบ/สัปดาห์)

.4

.5

.6

1) สาระการเรียนรู้พื้นฐาน

 

 

 

         1. ภาษาไทย

5

5

5

         2. คณิตศาสตร์

4

4

4

         3. วิทยาศาสตร์

3

3

3

         4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3

3

3

         5. สุขศึกษาและพลศึกษา

2

2

2

         6. ศิลปะ

1

1

1

         7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

2

2

         8. ภาษาต่างประเทศ /ภาษาอังกฤษ

3

3

3

รวมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน

23

23

23

2) สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

 

 

 

             อัลกุรอาน

2

2

2

             ศาสนบัญญัติ (ฟิกฮ์)

1

1

1

           ภาษาอาหรับ

2

2

2

รวมสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

5

5

5

2) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

       2. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

1

1

1

       3. กิจกรรมศาสนา

1

1

1

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2

2

2

รวมคาบ/สัปดาห์

30

30

30


  [แผนที่]  Copyright © 2005-2006 www.islamsantichon.ac.th All Rights Reserved. Power by Mnet Solution.