ขอเชิญรับชมคลิปแนะนำโรงเรียนดู Clip อื่นๆของโรงเรียน -->
 

 

เครือข่ายสันติชน
www.ict-sis.com
www.iamsantichon.com
facebook.com/Santichon

หน้าแรก > วิทยุอิสลามสันติชน

 วิทยุรอมฎอนอิสลามสันติชน FM 87.75 MHz ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

จัดทำโดย  โรงเรียนอิสลามสันติชน   

เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

04.00

อรรถาธิบายอัลกุรอาน อ่านโดย อ.ประเสริฐ มัสซารี

04.30

รายการสด อ.มูฮัมมัด  วงศ์สลาม

05.00

ท่านถาม-เราตอบ

อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี

06.30

06.00

อ.มุสตอฟา  อยู่เป็นสุข

และ  อ.อิลยาส  นาคนาวา

06.30

07.00

ถ่ายทอดข่าวกรมประชาสัมพันธ์

07.30

อรรถาธิบายอัลกุรอาน อ่านโดย อ.ประเสริฐ มัสซารี

08.00

อ.ซอและห์ สะและน้อย

อ.มาลิก เดชะคุ้ม

ดร.อนัส อมาตกุล

นายกพบประชาชน

อาจารย์ อ.ส.ต.

08.30

อ.อิสมาแอล  มีสุวรรณ

 

การบรรยาย

โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

09.00

อ.มูฮัมมัด  วงศ์สลาม

09.30

อ.เกียรติ  ท้วมประถม

อ.เฟาซัน  หลังปูเต๊ะ

อ.เกียรติ (ท)

10.00

อ.รอซีดี  อ่อนหวาน

 

* ถ่ายทอด

การสอนอิสลาม

จากมูลนิธิสันติชน

10.30

ห้องสมุดสันติชน  อ.ประเสริฐ มัสซารี

11.00

เทป อ.อิสมาแอล  วิสุทธิปราณี

11.30

12.00

อ่านอัลกุรอาน

12.30

รอบรั้วโรงเรียน  โดย นักเรียน อสต.

คุตบะห์วันศุกร์

อ.อาบีดีน  บุญชม

13.00

การบรรยายโดย อ.วิทยา  วิเศษรัตน์

 

การบรรยายโดย อ.อามีน  มูซา

13.30

14.00

การบรรยายโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

14.30

15.00

อ่านอัลกุรอาน

15.30

อ.อบูบักร  ฉิมวิเศษ

ดร.วิศรุต เลาะวิถี

อ.อิสมาแอล  มีสมรรถ

สังคมชวนคิด   อ.มุคต๊าร เลาะวิถี

16.00

 

การบรรยายโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

   อ.อำนาจ มะหะหมัด

16.30

อ.อัฟฟาน  สนิทสุริวงค์

17.00

* อ.บรรจง บินกาซัน

17.30

* เชื่อมสัญญาณจาก AM 1035  อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี อ.อิลยาส นาคนาวา อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข  และหน้าต่างสันติชน

18.00

รายการสด อ.มูฮำมัด วงศ์สลาม

18.30

อรรถาธิบายกุรอาน อ่านโดย อ.ประเสริฐ มัสซารี

19.00

ถ่ายทอดข่าวกรมประชาสัมพันธ์

19.30

ถ่ายทอดเสียงการละหมาดตะรอเวียะห์จากมัสยิดสันติชน

20.00

20.30

การบรรยายโดย อ.อิสมาแอล  วิสุทธิปราณี

21.00

21.30

การบรรยายโดย อ.มุสตอฟา  อยู่เป็นสุข และ อ.อิลยาส  นาคนาวา

22.00

22.30

การบรรยายโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

23.00

23.30

อรรถาธิบายกุรอาน อ่านโดย อ.ประเสริฐ  มัสซารี

24.00

00.30

ถ่ายทอดเสียงการละหมาดตะรอเวียะห์จากมัสยิดฮะรอม  นครมักกะห์

01.00

01.30

 

 

การเสวนา การอภิปราย การบรรยาย ทางศาสนา โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

02.00

02.30

03.00

03.30

04.00

- เชื่อมสัญญาณจาก AM  1035 ของมูลนิธิสันติชน
- ถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย 2 สถานี  1) FM 87.75  วังทองหลาง 2) FM 103.75 หนองจอก  
- ถ่ายทอดสดผ่าน
www.islamsantichon.ac.th  และ www.muslimthai.com ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง

คณะกรรมการวิทยุชุมชนสันติชน 87.75 MHz.

 1. นายประเสริฐ มัสซารี           ผู้อำนวยการสถานี      ประธานกรรมการ
 2. นายบุญมา วงษ์สันต์              หัวหน้าสถานี                  รองประธาน
 3. นายอนันท์ ปู่ทอง               หัวหน้าฝ่ายเทคนิค              กรรมการ
 4. นายพงศ์ศักดิ์ วงษ์สันต์       หัวหน้าฝ่ายหาทุน               กรรมการ
 5. นายสมคิด ลีวัน                 หัวหน้าฝ่ายรายการ               กรรมการ
 6. นายชาญวุฒิ บุญชม                ผู้ประกาศ                        กรรมการ
 7. นายมงคล สุขเจริญ        ผช.หัวหน้าฝ่ายเทคนิค            กรรมการ
 8. นายบุคอรี มานะสุบิน             คอนโทรล             กรรมการและเลขานุการ

  สำนักงาน เลขที่ 398 ถนนลาดพร้าว 112 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  โทร. 0 2539 4697  โทรสาร 0 2539 4696

  [แผนที่]  Copyright © 2005-2006 www.islamsantichon.ac.th All Rights Reserved. Power by Mnet Solution.