ค้นหา   
บรรเทาสาธารณภัย ผู้สนใจอิสลาม(มุอัลลัฟ) สหกรณ์อิสลามสันติชน สมาคมผู้ปกครองฯ
: หนังสือพิมพ์ :
- ไทยรัฐ
- ผู้จัดการ
- มติชน
- เดลินิวส์
- ข่าวสด
- ไทยโพสต์
- แนวหน้า
- กรุงเทพธุรกิจ
- คม ชัด ลึก
- สยามรัฐ
- บ้านเมือง
- ฐานเศรษฐกิจ
- เสรีรายวัน
- โลกวันนี้
- สำนักข่าวไทย
- กรมประชาสัมพันธ์
- บางกอกโพสต์
- โพสต์ทูเดย์
- เนชั่น
- บิสิเนสไทย
- กระแสหุ้น
- INN
- ประชาชาติธุรกิจ
- บีอีซี
- พิมพ์ไทย
- ซิงหว่า
- สยามธุรกิจ
- ไทยทาวน์ยูเอสเอ
: โทรทัศน์ :
- ช่อง 3
- ช่อง 5
- ช่อง 7
- ช่อง 9
- ช่อง 11
- ไอทีวี
- UBC
- Nation
- iPTV
- TGN
 
หน้าแรก > ประวัติสหกรณ์อิสลามสันติชน

ประวัติสหกรณ์อิสลามสันติชน จำกัด

            สหกรณ์อิสลามสันติชน จำกัด ชื่อภาษาอังกฤษว่า Santichon Islamic Cooperative Limited เริ่มมาจากนโยบายของมูลนิธิสันติชนที่จะจัดตั้งบริษัทธุรกิจมุสลิมจำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจตามหลักการอิสลาม และนำผลกำไรทางธุรกิจมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิสันติชน ต่อมาวารสารอิสลามสันติชนได้ลงบทความเรื่องธนาคารอิสลามแห่งประเทศฟิลิปปินส์และในงานวันสันติชนปี 2539 ได้จัดอภิปรายเรื่อง “ธนาคารอิสลามในประเทศไทยเป็นไปได้จริงหรือ” วิทยากรทุกคนสรุปว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นไปไม่ได้ในช่วงนี้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ วิทยากรได้เสนอแนวคิดให้มูลนิธิสันติชนจัดตั้งสหกรณ์อิสลามสันติชนขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจในรูปแบบของธนาคารอิสลาม
            เดือนมีนาคม 2539 สภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาเรื่อง “สถาบันการเงินแบบอิสลาม” เป็นการตอกย้ำให้มุสลิมในภาคกลางเพิ่มความสนใจเรื่องการทำธุรกิจตามหลักการอิสลามเพิ่มมากขึ้น ต่อมาประธานมูลนิธิสันติชนได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องสหกรณ์อิสลามที่จังหวัดปัตตานีพร้อมทั้งนำเรื่องสหกรณ์อิสลามมาออกอากาศในรายการวิทยุเพื่อสันติชน ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องมุสลิมที่ฟังรายการเป็นจำนวนมาก
            วันที่ 14 เมษายน 2539 มูลนิธิสันติชนได้มีมติให้ยกเลิกการจัดตั้งบริษัทธุรกิจมุสลิมจำกัด และให้เปลี่ยนมาจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์อิสลามสันติชนจำกัดขึ้นแทน เพื่อให้พี่น้องมุสลิมและชุมชนมุสลิมได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้กำหนดท้องที่ดำเนินงานในการให้บริการของสหกรณ์ครอบคลุมใน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ต่อมาประธานมูลนิธิสันติชนได้เข้าพบผู้อำนวยการกองสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ และได้รับคำแนะนำว่าควรเปลี่ยนจากสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ที่ทุกสหกรณ์ในภาคใต้จดทะเบียนอยู่มาเป็นสหกรณ์ประเภทบริการ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายในการทำธุรกิจซื้อขาย ให้เช่า นายหน้าตัวแทน รับฝากเงินและให้ยืมเงิน
            มูลนิธิสันติชนจึงได้เปลี่ยนจากสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์มาเป็นสหกรณ์ประเภทบริการ และทางราชการมีความประสงค์ที่จะให้สหกรณ์อิสลามสันติชน จำกัด เป็นสหกรณ์ตัวอย่างและเป็นกรณีศึกษาในการจัดตั้งสหกรณ์อิสลามในชุมชนมุสลิม เพราะสหกรณ์อิสลามสันติชน จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทบริการแห่งแรกของมุสลิมในประเทศไทยที่จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทบริการ
            คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ได้รณรงค์ให้มีการจัดตั้งสถาบันการเงินแบบอิสลามไม่มีดอกเบี้ย เพราะระบบดอกเบี้ย เป็นระบบที่ขัดกับหลักการอิสลามที่ระบุอยู่ในอัลกุรอานความว่า “อัลลอฮ์ทรงอนุมัติการค้า แต่ทรงห้ามเรื่องดอกเบี้ย”  เพื่อนำคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) มาสู่การปฏิบัติ จึงได้ดำเนินการจัดตั้ง  “สหกรณ์อิสลามสันติชน” ขึ้น ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2539 ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีนายประเสริฐ มัสซารี เป็นประธานสหกรณ์คนที่ 1 นายมนตรี มุขตารี เป็นประธานสหกรณ์คนที่ 2  นายประเสริฐ วงษ์สันต์ เป็นประธานสหกรณ์คนที่ 3   และนายวีรยุทธ อาลีอิสเฮาะ เป็นประธานสหกรณ์คนที่ 4 ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกตามหลักการอิสลาม

[แผนที่]  Copyright © 2005-2006 www.islamsantichon.ac.th All Rights Reserved. Power by Mnet Solution.