ติดต่อโรงเรียนโรงเรียนอิสลามสันติชน

398 ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-539-4693-5
ฝ่ายประถมฯ ต่อ 11 ฝ่ายมัธยมฯปลาย ต่อ 21
ห้องการเงิน ต่อ 14 ห้องผู้อำนวยการ ต่อ 13
โทรสาร 02-539-4696

อีเมล์ santichonsc@gmail.com