รับสมัครนักเรียน ม.1 ปี 64 รอบแรกสอบวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 นี้

 

สอบเข้า ม.1 รอบแรก ในวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 63 นี้  

ด่วน! ยื่นใบสมัครได้ต้ังแต่วันนี้  ถึงวันศุกร์ที่ 27 พ.ย.นี้ เวลา 16.00 น.