กิจกรรม “รอมฎอนเดือนแห่งอัลกุรอ่าน”

رمضان شهر القرآن

ท่านอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “ผู้ใดที่อ่านอัลกุรอานหนึ่งตัวอักษรเขาจะได้รับหนึ่งความดีงาม โดยหนึ่งความดีงามนั้นจะเพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่า ฉันไม่ได้บอกว่า อลิฟ ลาม มีม เป็นหนึ่งอักษร แต่อลิฟ เป็นหนึ่งอักษร ลาม เป็นหนึ่งอักษร มีม ก็เป็นอีกหนึ่งอักษร” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย์ : 2910)

กลุ่มสาระฯศาสนาและภาษาอาหรับ โรงเรียนอิสลามสันติชน ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม