Hotmail.com logingmail.com loginfacebook.com login

คู่มือเรียนปรับพื้นฐาน ห้องเรียนออนไลน์ ป.1

นับถอยหลังสู่การเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ เหลือเวลาอีกเพียง

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

Online Classroom-Students @SIS Channel

3 แอปพลิเคชั่นที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเตรียมพร้อมก่อนการเรียนออนไลน์
ดังนี้
1. แอปพลิเคชัน Facebook สำหรับรับชมการสอนสด Facebook Live คาบสด   เมื่อติดตั้ง Facebook แล้ว ให้ผู้ปกครองกดลิ้งค์นี้ เพื่อทำการขอกลุ่ม ห้องเรียนออนไลน์ ป.1 โดยแจ้งชื่อ-สกุลนักเรียน แล้วระบุเลขประจำตัวประชาชน ให้คุณครูแอดมินอนุมัติให้เข้ากลุ่ม
2. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom ลงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนแบบวิดีโอแบบสด
3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Classroom ลงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ สำหรับการส่งงาน ส่งการบ้าน  และรับชมคาบเทป

รายละเอียดอื่นๆ จะทยอยนำลงในเว็บเพจนี้ ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามและอัพเดตได้เร็วๆนี้อินชาอัลลอฮฺ

รายละเอียดอื่นๆ จะทยอยนำลงในเว็บเพจนี้ ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามและอัพเดตได้เร็วๆนี้อินชาอัลลอฮฺ