ค่าเทอม ปีการศึกษา 2563

อัตราค่าเทอม

 

           

อัตราค่าเทอม โรงเรียนอิสลามสันติชน

ชั้น

เทอม 1

เทอม 2

อนุบาล1

8,300

7,850

อนุบาล2-3

8,700

8,250

ป.1

9,560

8,210

ป.2

8,660

8,210

ป.3-6

6,060

5,610

ม.1

6,560

5,210

ม.2-3

5,660

5,210

ม.4

6,375

5,025

ม.5-6

5,475

5,025

ค่าเทอม  = ค่าธรรมเนียมการศึกษา + ค่าธรรมเนียมอื่น