Hotmail.com logingmail.com loginfacebook.com login

 รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.2

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.2/1

เลขที่ เลขประจำตัวชื่อ – สกุล
17264ด.ช.กรกรรณกร  ศาสตร์และ
27266ด.ช.จิรภัทร  หนูแปลก
37268ด.ช.ธาริต  เกษมพิณ
47269ด.ช.นันทกร  เดอเลาะฮีม
57270ด.ช.ฟัรฮาน  สินพิทักษ์
67271ด.ช.รัชชานนท์  โตลอย
77272ด.ช.วศิน  หมัดรอ
87273ด.ช.วีกิจ  โซ๊ะเฮง
97279ด.ญ.นะดา  พะตัน
107280ด.ญ.นัสร่า  นาคนาวา
117283ด.ญ.มุมีนีน  มณีรัษยากร
127284ด.ญ.อนัดดา ปาสะและ
138238ด.ช.ภูปวีย์  กุลนิล
148240ด.ช.เจษฎา  งามพงษ์
158241ด.ช.ทินภัทร  ดอกไม้
168242ด.ช.ธนาพัฒน์  มัสเยาะ
178244ด.ช.ธีราธร  เจ๊ะโอ๊ะ
188245ด.ช.นาอีฟ  วงษ์เจริญ
198246ด.ช.โนอาห์  เบ็ญสะอาด
208247ด.ช.พงษ์นรินทร์  ไชยศรีษะ
218248ด.ช.มูฮัมหมัดลุ๊ตฟี่  กันซัน
228249ด.ช.อติวิชญ์  วรรณทิม
238250ด.ช.อัศนัยธ์  รื่นพิทักษ์
248251ด.ช.อามีน  ใจกว้าง
258252ด.ญ.กวินนา  กฤษณะชัยยะ
268253ด.ญ.กุลธิดา  บาเน็ง
278254ด.ญ.จันทสมา  บุญยี่
288255ด.ญ.จัสมิน  ปิยะศิรินันท์
298256ด.ญ.เจติยา  พิศิลป์
308257ด.ญ.ชาลิสา  ศรีสะอาด
318258ด.ญ.ญามิน  กองแก้ว
328259ด.ญ.ณัฐนิชา  พุ่มดอกไม้
338260ด.ญ.ดาริยา  หัสเสม
348261ด.ญ.ธัญวรัตน์  มะขามทอง
358262ด.ญ.นูรฟาเดีย  หะยีลาเต๊ะ
368263ด.ญ.รีด้า  เจ๊ะสุ
378264ด.ญ.ศุภิสรา  ปานมณี

 

รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.2/2

เลขที่ เลขประจำตัวชื่อ – สกุล
17267ด.ช.ชามิค  แดงโกเมน
27274ด.ช.อนันดา  มัดดีน
37275ด.ช.อัซซัม  อับดุลสลาม
47276ด.ช.อัลฟีร์  หาญสูงเนิน
57277ด.ช.ฮัสซาน  เจ๊ะระหวัง
67278ด.ญ.ดาเนีย  นุชเซ๊าะ
77281ด.ช.นิชฌาน  ทรัพย์กลิ่น
87285ด.ญ.อัยรีน  เส้นขาว
97288ด.ช.ปริญ  ดิลกศรี
107779ด.ช.ณคุณ  มะโนเที่ยง
117780ด.ช.เอกภคิณ  มะตัง
127781ด.ญ.ชลิตา  มะหะหมัด
137782ด.ญ.ปาณิสรา  มัดดีน
147783ด.ญ.มารีญา  ทองกร
157892ด.ญ.นัชชา  อาโป
168265ด.ช.ณัฐกฤต  สาดีน
178266ด.ช.เตชินท์  อาเก็บ
188267ด.ช.มูฮัมหมัดโซฟาน  ศรีมาลา
198268ด.ช.ยาซมี่  แวววรรณจิตร์
208269ด.ช.รอชีด  มูลทรัพย์
218270ด.ช.วริทธิ์  อับดุลเลาะฮ์
228271ด.ช.สิทธิพงศ์  รินทะชัย
238272ด.ช.อดิศักดิ์  หัดขะเจ
248273ด.ช.อัซมี่  อารีสมาน
258274ด.ช.อัฟนาน  มูฮัมมัดสะมัน
268275ด.ช.อัศดินย์  รื่นพิทักษ์
278276ด.ช.อัสรัญ  แดมองโก
288277ด.ญ.นะดา  เหมมันต์
298278ด.ญ.ปัญญ์นภัส  วงษ์มะเซาะ
308279ด.ญ.พรีมรดา  ลงสุวรรณ
318280ด.ญ.ฟาติน  เจ๊ะแม
328281ด.ญ.รัชชญา  รีอุมา
338282ด.ญ.วีอาร์ม  ดอเลาะ
348283ด.ญ.ศุทธิสรา  วุธกาลบรรจง
358284ด.ญ.สิรภัทร  ยิดนุดดิน
368285ด.ญ.อัยน่า  กลมเกลี้ยง
378286ด.ญ.อัสนา  ริทธิ์หมัด
388287ด.ญ.ฮัซวานี  มะลูลีม

เมื่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวกับทางโรงเรียน

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องในแบบฟอร์มรายงานตัว