รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.3

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.3/1

เลขที่ เลขประจำตัวชื่อ – สกุล
16866ด.ช.ณเดชน์   เสือสมิง
26867ด.ช.ณัฐวุฒิ  เนียมหอม
36875ด.ช.อับดุลลา  มีมูซอ
46879ด.ญ.ณิชานันท์  ชะนะชัย
56880ด.ญ.ธัญธิตา  ราเหม
66883ด.ญ.พัทธวรรณ  เพ็งสะและ
76885ด.ญ.มาชา  ดอเล๊าะ
86887ด.ญ.วีรินทร์ทิรา  เป๊าะซิเป๊าะ
96889ด.ญ.อลาอ์  อิ่มโสภณ
106890ด.ญ.อัยมี่  ศิริบุญหลง
116891ด.ญ.อัยย์ญดา  รังสิยะวงศ์
127292ด.ญ.ฮุสนา  ริทธิ์หมัด
137293ด.ญ.ธรีย์ญา  ชายมัน
147786ด.ช.ศิธา  นาอุดม
157790ด.ช.มาร์ติน  อับดุลคาลิก
167825ด.ช.กวินกฤษณ์  เป๊าะซิเป๊าะ
177826ด.ช.ชินภัทร  น้อยสุวรรณ
187827ด.ช.ซอบรี่ย์  ชื่นชม
197828ด.ช.ญิบรีล  ใจหาญ
207830ด.ช.ธนภูมิ  มะลิวัลย์
217831ด.ช.ธีณเดช  แสงโก๊ะ
227832ด.ช.บาติช  ภารีรักษ์
237833ด.ช.พีรพัฒน์  พงษ์วิจารย์
247834ด.ช.สันติ  หวังภาษิต
257835ด.ช.อนาวิน  แดงโกเมน
267837ด.ญ.ซิลมีย์  ลาวัง
277838ด.ญ.ญานิน  ตันเหมนายู
287839ด.ญ.ณิชาภัทร  มะมูฮำหมัด
297841ด.ญ.ธัญรัตน์  หวังสวัสดิ์
307842ด.ญ.นดา  กาญจนะวาหะ
317843ด.ญ.นันนภัส  อาดำ
327844ด.ญ.นิสรีน  ประสานโยธิน
337845ด.ญ.ศรุตา  หวังพิทักษ์
347846ด.ญ.สุพิชญ์ฌา  งามเจริญ
357847ด.ญ.อุรัสยา  ใจสมุทร
367848ด.ญ.ไอริน  มิตรยิ้ม
377849ด.ญ.ฮาญัร  มะละกีมะ
388288ด.ช.พชร  หลวงพิมล
398289ด.ญ.เอรีญ่า   เจ๊ะโอ๊ะ
   

 

รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.3/2

เลขที่ เลขประจำตัวชื่อ – สกุล
16868ด.ช.ธีรภัทร  ลีวัน
26874ด.ช.อชิรวิชญ์  อามินเซ็น
36877ด.ญ.ญารินดา  มัดดีน
46878ด.ญ.ณภัทรลดา  คงบำรุง
56882ด.ญ.นีซาน  กลั่นเรืองแสง
66886ด.ญ.ลีนา  แดงสาและ
76892ด.ญ.อินอาม  นาคนาวา
86893ด.ญ.อุณัญซีย์  ลักษณะวิทูรย์
96894ด.ญ.ไอมี่  มามุ
107290ด.ช.ยูซุฟ  ครุฤเสนีย์
117787ด.ญ.ชญานิน  มะหมัดกุล
127850ด.ช.กฤตยชญ์  กาซำ
137851ด.ช.ดานี่  เก็มเด็น
147852ด.ช.ธีรภัทร  ใจปรารถนา
157853ด.ช.ธีรศักดิ์  บุญมาเลิศ
167854ด.ช.นัสรี่  ซอฮะซัน
177855ด.ช.พีรยุทธ  เพียรดี
187856ด.ช.มูฮัมหมัดฟารุส  สาแมง
197857ด.ช.วายุ  ยูนุช
207858ด.ช.อัลฟี่  มูลทรัพย์
217859ด.ช.อินทัช  อัตถวิโรจน์
227860ด.ช.เอกรัตน์  สาริเทน
237861ด.ช.ฮาฟิซ  เยนา
247862ด.ญ.ญาลิต้า  ยีหมัดซอ
257863ด.ญ.ณัฐธยาน์  กว้างขวาง
267864ด.ญ.ธัญยกันต์  หวังสวัสดิ์
277865ด.ญ.นภัสธนันท์  ธนวัชร์นิธิกุล
287866ด.ญ.นัซนีน  นุ่งอาหลี
297867ด.ญ.นัสรินท์  สันติกูล
307869ด.ญ.นิรมีน  คงจินดา
317871ด.ญ.ปริยฉัตร  ฮีมมีน
327872ด.ญ.โรสิตา  ศรีสอาด
337873ด.ญ.สาริศา  ฉิมหิรัญ
347874ด.ญ.อันฟาล  ดาเจ๊ะ
357875ด.ญ.อัยรินทร์  มะเจ๊ะหะ
367876ด.ญ.อิลฟาร์  มูซอ
378290ด.ช.ธัญญวัฒน์  ลายสาคร

เมื่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวกับทางโรงเรียน

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องในแบบฟอร์มรายงานตัว