รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.4

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.4/1

16192ด.ช.ณัฐชนน  บุญชม
26196ด.ช.นริส  พุฒเพ็ง
36200ด.ช.ฟาริส  ไหมหมาด
46202ด.ช.รฐนน  ศาสตร์และ
56204ด.ช.อชิรวิทย์  เจะสนิ
66206ด.ญ.กัญญาวีร์  โต๊ะสมัน
76207ด.ญ.กาบีนา  ปาทาน
86210ด.ญ.ณัชชา  เพ็งสะและ
96214ด.ญ.ฟาฮาน่า  เผือกน้อย
106216ด.ญ.วรัญญา  เลียบแสง
116221ด.ญ.ไอย์ลดา  มัดศิริ
126897ด.ช.ยศวีย์  เตมีศิลปิน
137294ด.ช.อัรชัด  สมะดี
147378ด.ช.กัยยิส  ศรีสมัย
157680ด.ช.กฤติธี  มะหมัดกุล
167681ด.ช.กษิดิษฎ์  ทับเปลี่ยน
177683ด.ช.ธาวิน  สถิตานนท์
187684ด.ช.ธีรภัทร  หวังใจ
197685ด.ช.นนทัช  นาคนาวา
207686ด.ช.นาวา  ฉิมวิเศษ
217687ด.ช.ภัทรพล  สินพิทักษ์
227688ด.ช.รามี่  มาเซ็น เชบรี
237689ด.ช.วชรนนท์  ด๊ะศิริ
247690ด.ช.อนาวินทร์  มัตตาเฮต
257691ด.ช.อับดุลคอฟฟาร์  เจ๊ะรี
267692ด.ช.อับดุลฮาดีย์  แอบากอ
277694ด.ญ.ธนัชชา  กองนักวงษ์
287695ด.ญ.ปวริศา  ดาโอะ
297696ด.ญ.พัชญา  วุฒิชมภู
307697ด.ญ.ลิยานา  มัดดิน
317698ด.ญ.สมิตานัน  มูฮำมัดตาเฮด
327699ด.ญ.อริญชย์  พรประเสริฐ
337700ด.ญ.อานิส  บูลัดลิจิง
347701ด.ญ.ฮาวา  เบ็ญสะอาด
357791ด.ญ.ไอช่า  อับดุลคาลิก
367877ด.ช.กรวีร์  และมิตร
377879ด.ญ.อัซลีนา  นิแว
388556ด.ช.ฟาคิร  แสงวิมาน

 

รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.4/2

เลขที่ เลขประจำตัวชื่อ – สกุล
16189ด.ช.กรณพัฒน์  โต๊ะสมัน
26193ด.ช.ณัฐดนัย  เดอเลาะฮีม
36194ด.ช.ดมิส  มูฮำหมัด
46195ด.ช.ธีรภัทร  พุฒเพ็ง
56199ด.ช.ฟัยศ็อล  หามะ
66201ด.ช.ภูริ  วงษ์สง่างาม
76203ด.ช.ศุภวิชญ์  ริสมัน
86205ด.ช.อับบาส  หัสกุล
96211ด.ญ.ณัฐณิชา  หวังพิทักษ์
106213ด.ญ.นูรอามานีย์  ทับอุไร
116217ด.ญ.ศิรดา  วงษ์สันต์
126219ด.ญ.อัรรอยมีย์  เส็นหนับ
136220ด.ญ.เอลิซ่า  เจริญพัฒน์ชัยกิจ
146895ด.ญ.ฮันน่าฮ์  หะยีอาแซ
157703ด.ช.ชัชฤทธิ์  มะหะหมัด
167704ด.ช.ณรากร  เยี่ยมธนกร
177705ด.ช.เตชินท์  โล่ห์กิม
187706ด.ช.ฟาดิ้ล  เฟ็นดี้
197707ด.ช.มูฮัมหมัดเซากัต  เจะเตะ
207708ด.ช.วรปรัชญ์  เกาะกลาง
217709ด.ช.วาริท  ทองลักษณ์ศิริ
227710ด.ช.ศิลา  นาอุดม
237711ด.ช.ศุภณัฐ  เกิดอยู่
247712ด.ช.อนาวิล  ศรีสะอาด
257713ด.ช.อับดุลบารีย์  แอบากอ
267714ด.ช.ฮาฟิช  ภารีรักษ์
277715ด.ญ.จริณทร์พร  มัตตาเฮต
287716ด.ญ.ชีรณัฐ  นิมา
297717ด.ญ.ซานิยาฮ์  ปะนาฆอ
307718ด.ญ.ธามิณันตรา  ทองกร
317719ด.ญ.นัสซิน  มอลอ
327720ด.ญ.ปาลียา  ดะแช
337721ด.ญ.ฟ้าไพลิน  วงษ์ศรี
347722ด.ญ.มธุรดา  อุหมัด
357723ด.ญ.อณัชญา  มีซี
367724ด.ญ.อิสระ  กาเจ
377725ด.ญ.ฮิกมะห์  สุขถาวร
387878ด.ช.กรวิชญ์  และมิตร

เมื่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวกับทางโรงเรียน

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องในแบบฟอร์มรายงานตัว