รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.5

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.5/1

เลขที่ เลขประจำตัวชื่อ – สกุล
16012ด.ญ.นัสริน  เจริญนิวัฒน์
26013ด.ช.ภัทรพล  ซันศิริ
36016ด.ช.มะฮ์ดีย์  กอดีรี
46019ด.ช.อภิสิทธิ์  เดชพิชัย
56020ด.ช.ฮานาฟี  กระจาย
66021ด.ญ.กันต์กนิษฐ์  กันซัน
76022ด.ญ.ชนิกานต์  โฆษิตมิตร
86023ด.ญ.โซเนีย  สินพิทักษ์
96027ด.ญ.ณิชา  ตาคะเร็ง
106029ด.ญ.นัจญมี  เจ๊ะเลาะ
116031ด.ญ.นัซมี  เจ๊ะเลาะ
126036ด.ญ.มุมีนะห์  มณีรัษยากร
136039ด.ญ.วีด๊าด  ดาราฉาย
146041ด.ญ.อมรรัตน์  เป๊าะซิเป๊าะ
156584ด.ญ.สุธิมา  ชองค์
166898ด.ช.กฤษฎิ์  มะหะหมัด
177295ด.ช.จักรพรรดิ์  ดาลี
187296ด.ช.ธิติสรณ์  เย็นประสิทธิ์
197297ด.ช.โปรดปราน  เด่นอุดม
207298ด.ช.ฮนีฟ  แหวนทองคำ
217299ด.ช.รัชชานนท์  มณีโชติ
227300ด.ช.สหรัฐ  สังข์สว่าง
237301ด.ช.อัฑฒ์กรยศ  ทองทา
247302ด.ช.อันศอฟ  นาคนาวา
257303ด.ญ.ชญานิน  มินสุวรรณ
267304ด.ญ.ณัฐณิชา  พันธ์ดนตรี
277306ด.ญ.บิดันดารี  ปรีชาเดช
287307ด.ญ.เฝ้าฝัน  เด่นอุดม
297308ด.ญ.มินตรา   วาซัน
307309ด.ญ.โยษิตา  เกื้อสกุล
317310ด.ญ.รีฮาน่า  ดาลี
327311ด.ญ.หัชชพร  หวังพิทักษ์
337312ด.ญ.อมารีน่า  เรืองปราชญ์
347313ด.ญ.อามีร่า  ทรงศิริ
357314ด.ญ.เอวิตา  นิ่มเจริญ
367315ด.ญ.ไอลดา   พุ่มพวง
377316ด.ญ.ฮูดา  หวังนุรักษ์
387317ด.ช.อบูบักร์  สมะดี
397682ด.ช.ธนกฤต   แหละไหม
408291ด.ญ.นาดียา  ยอมิน


รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.5/2

เลขที่ เลขประจำตัวชื่อ – สกุล
16010ด.ช.ชัซวีร์  จันทดูล
26014ด.ช.ภัทรพล  บูรณวนิช
36018ด.ช.อนาวินทร์  ยีสมัน
46025ด.ญ.ณภัทร  สะมะอุน
56028ด.ญ.ธารธารา  ชาญสุรีย์
66030ด.ญ.นัจญา  ชลเจริญ
76034ด.ญ.ปาลิดา  กล่อมสวัสดิ์
86037ด.ญ.รอซอล  ดอเล๊าะ
96038ด.ญ.เรย์น่า  เลาะหมุด
106040ด.ญ.อธิชา  มาระกุล
116043ด.ญ.ธนัญญา  ปู่ทอง
126212ด.ญ.ธริญา  ชายมัน
137319ด.ช.กรวิชญ์  มอลอ
147320ด.ช.ณัฐกร  ปาทาน
157321ด.ช.ณัฐรัฐ  มูฮำหมัดตอเฮด
167322ด.ช.พุฒิพัฒน์   สุเมโท
177323ด.ช.ธีรพล  ทองแก้ว
187324ด.ช.มูฮัมหมัดโนอาร์  ศรีมาลา
197325ด.ช.วณัฐพงศ์  จิตต์พายัพ
207327ด.ช.อภิสิทธิ์  ทรงศิริ
217328ด.ญ.ชลลดา  สินพิทักษ์
227329ด.ญ.ซัลวา  ยูเต๊ะ
237330ด.ญ.ญาตาวี   สันประเสริฐ
247333ด.ญ.นันท์นภัส   เจริญรัตน์
257334ด.ญ.นาซนีน  คงจินดา
267335ด.ญ.นิสา  สมาแอ
277336ด.ญ.นูรีน  ตานี
287337ด.ญ.พิมพ์พิศาซ์  ต่วนศิริ
297338ด.ญ.ภูษนิศา  กรเกษม
307339ด.ญ.เมธาวี  วงษ์มะเซาะ
317340ด.ญ.ลมีส  ขันประสิทธิ์
327342ด.ญ.อลิชา  ประมูสิต้า
337343ด.ช.ฮามาส   ซอลิฮี
347759ด.ช.นฤกฤษกร  บิลอะหลี
357760ด.ญ.ชญานุตม์  ยิดนุดดิน
367761ด.ญ.นิชากร  เย็นประสิทธิ์
377762ด.ญ.อาฟีฟ๊ะฮ์  มูฮัมหมัดซอและ
387880ด.ญ.อนูส   มูลทรัพย์
398292ด.ญ.ฟารานัส  หมัดนุรักษ์

เมื่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวกับทางโรงเรียน

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องในแบบฟอร์มรายงานตัว