รายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.5

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ

 รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.5/1  

ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
12895น.ส.ชาลิสา  เถื่อนพิทักษ์
24051น.ส.ฟาฮาน่า  บัตรพรรธนะ
34625น.ส.สุชาวลี  มูซอ
46577น.ส.รินฤชา  เดอเลาะฮีม
56985น.ส.นรินดา  กาสุรงค์
66995น.ส.มุซีรา  ยาวาระยะ
77012น.ส.ณิชกานต์  บินอาหมัด
87014น.ส.ธนัชญา  พันธุสะ
97045น.ส.นรารัตน์  สีสมัย
107051น.ส.พิชญา  รักประเสริฐ
117061น.ส.อารีนา  ตำราเรียง
127065น.ส.กัญญาวีร์  มีสุวรรณ
137066น.ส.จัสมิน  อิสมาแอน
147072น.ส.ฐนิชา  เสือสมิง
157074น.ส.ณิชาภัทร  บุญมาเลิศ
167076น.ส.ธนิดา  สนูน้อย
177077น.ส.นวียา  ตำราเรียง
187080น.ส.พัสรี  ขำอินทร์
197081น.ส.พิรดา  อาดำ
207082น.ส.พีรดา  พวงมณี
217083น.ส.ฟาติน  จันทร์มหานะ
227084น.ส.มาลิณี  เชยรัตน์
237085น.ส.มุตตารัตน์  สุขถาวร
247087น.ส.วานิต้า  พหนการ
257088น.ส.สโรชินี  แจ้งเดชา
267089น.ส.สิรินดา  ปาเละ
277090น.ส.สุคนธวา  สะนิดอเลาะ
287092น.ส.สุภัชฌา  เซะวิเศษ
297093น.ส.โสภิตา  กลิ่นมาลัย
307095น.ส.ไฮฟา  ตานี
317197นายณชล  เย็งยูโซ๊ะ
327199นายณัฐวุฒิ  เฉลยคราม
337206นายนิติภูมิ  เตียงน้อย
347208นายปวเรศร์  มิตรเจริญ
357215นายวัชรกร  สูทอก
367216นายวัชรพล  เลาะวิถี
377218นายสุรัตน์  บุญมาเลิศ
387221นายอะฟ้าฟ  เซะวิเศษ
397370น.ส.บินตา  อาบีดีน
407371น.ส.ธีร์จุฑา  บุญนิยม
417673น.ส.ฟาฮาน่า  หมัดนุรักษ์
427922น.ส.สุตาภัทร  ภู่เงิน
438538น.ส.โซฟีน่า  เด็นหมิน
448539น.ส.มัยซูน  เก็นตาสา
458540น.ส.วรีพรรดิ์  เณรพงษ์


รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.5/2

ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
12902น.ส.พิมภรณ์  โพธิ์ประดิษฐ
24542นายธีธัช  มูลทรัพย์
34548นายศุภณัฐ  มานะศึก
44549นายอรรถพร  เอมอ่อน
54559นายณัฐภูมินทร์  วรรณธนาคินทร์
64571นายอริน  จิรินคำ
74572นายอาบาดี้ย์  แจ้งเดชา
85592นายนบีล  มูฮำหมัด
95594นายอัครภัทร  พรายพรรณ์
106183น.ส.นัจญมี  โพธิ์ดำ
116983น.ส.นพมาศ  ชูเชิด
126998น.ส.วรัญญา  มินยา
137001น.ส.อรปรียา  ฮีมมีน
147010น.ส.ณัฐธิดา  บางใหญ่
157016น.ส.นัสรีน  อินทร์กลับ
167023น.ส.ฟาฮาน่า  โสณะมิตต์
177035น.ส.กัณฑิมา  หวังพิทักษ์
187038น.ส.จิรกานต์  บุญมาเลิศ
197042น.ส.ณัฐนรี  เลาะมะ
207053น.ส.รันรวี  โสภีพัฒน์
217056น.ส.สตีฮายัด  เจะมะ
227058น.ส.อรวรา  โต๊ะจิ
237059น.ส.อาณิชชากร  ปานันตา
247062น.ส.อิสรา  อับดุลลา
257094น.ส.อาทิติยา  มีซี
267115นายภาวิต  ฉิมหิรัญ
277130นายกฤษนัย  หมัดยะลาน
287140นายปารวัฒน์  หวังแจ่ม
297142นายพาณาสน์  คุรุสวัสดิ์
307149นายรีฟฮาน  นาคนาวา
317156นายอาณัติ  สาสะกุล
327189นายกฤติน  มินสาคร
337190นายกษิดิศ  ทองอ่อน
347191นายคณาวุฒิ  วัฒนาถาวร
357192นายคริษฐ์  เด่นยิ่งโยชน์
367201นายธีรภัทร์  น้อมศาสน์กุล
377205นายนันทวุฒ  แดงวิจิตร์
387212นายภูวิศ  มะทอง
397217นายสิทธิโชค  ปานนพภา
407222นายอัฟฮัม  มูซอ
417225นายฮาดี  บินหมัด
427674น.ส.ปวีณา  ยะลาน
437921นายณัฐวรรษ  สายระย้า
448541น.ส.กนกวลี  สอนามา
458542น.ส.อัญมณี  เป็นมิตร


รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.5/3  

ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
12898น.ส.นิอัสมา  ยามู
22910น.ส.พัดชา  นิลงาม
32926น.ส.ลุบนา  อันนันหนับ
44550น.ส.กนกพร  โสอุดร
55090น.ส.สิริยากร  นุ่มแปลก
65597นายอัชรอฟ  ครูซอ
75694น.ส.วีรยา  มินสาคร
86974น.ส.กมลธิดา  มั่นคง
96977น.ส.ชมิมมาห์  นิยมเดชา
106979น.ส.ซามีย์  แดงบัว
116981น.ส.ณัฐธิดา  วงษ์สมัน
126990น.ส.ปณัฐนันท์  ลงสุวรรณ
136997น.ส.ลิดาวรรณ  เด๊ะไวการ
147000น.ส.สุวนันท์  พิจารณา
157005น.ส.กานดาภร  นิยมราษฎร์
167009น.ส.ณัชชา  มานชู
177013น.ส.ดาดา  วาฮิต อาวัน
187018น.ส.นูรอัยนี  เซ็นลี
197019น.ส.บีสนีย์  เจะมูซอ
207021น.ส.พัทธรินทร์  แดงโกเมน
217022น.ส.แพรพลอย  มินบำรุง
227025น.ส.รินรดา  นุชสระบัว
237031น.ส.อาภัสรา  สากลวารี
247041น.ส.ชาลิสา  กองเป็ง
257046น.ส.นฤมล  บัวชุม
267048น.ส.นิสรีน  ผลเจริญ
277049น.ส.ประไพพิศ  หวังประสิทธิ์
287052น.ส.มณีดาว  พ่วงศิริ
297054น.ส.รุจิรา  บุญมาเลิศ
307060น.ส.อารยา  โต๊ะมิ
317063น.ส.ไอรีน  กองเป็ง
327064น.ส.ฮันนาน  บุญซัน
337069น.ส.ซากียา  แสนเสนาะ
347071น.ส.ญาณิศา  แถวถึก
357124นายอนูฟ  ฟ้าสาง
367158นายอิศรา  คล้อยวิถี
377167นายธนาคาร  ปรีชาศิลป์
387175นายพีรณัฐ  สิลาทอง
397176นายฟาติน  อับดุลเลาะห์
407202นายธีรวิช  เหลืองรัศมีรุ่ง
418543น.ส.จัสมินต์  ทนุวงศ์
428545น.ส.ซิมญา  บินล่าเต๊ะ
438546น.ส.ฟาตีนี  บิลังโหลด


รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.5/4  

ที่เลขประจำตัวชื่อ – นามสกุล
12885นายณัฐวุฒิ  ซันศิริ
22890นายมาฮิตร์  พิมพ์ประพันธ์
32894นายอนุชา  วันหมัด
42900น.ส.นัซลี่  วงษ์สันต์
52905น.ส.มัดดูลีน  หวังผล
64557น.ส.อาทิตยา  เจ๊ะสมัน
74574นายณภัทร  มะลุลี
84578น.ส.อานิส  หวังเจริญ
96184น.ส.จณิสตา  โซ๊ะเฮง
106980น.ส.ซารีนา  จารง
116996น.ส.รรินดา  ยะลาน
127006น.ส.ขนิษฐา  แสงทอง
137011น.ส.ณัฐศรา  พวงมณี
147015น.ส.นัจมีย์  โพธิ์หิรัญ
157029น.ส.ศุภิสรา  มูลทรัพย์
167050น.ส.พิชชา  วงษ์สง่างาม
177055น.ส.ศิริอร  เกิดอยู่
187067น.ส.ชลธิชา  ฤทธิ์งาม
197068น.ส.ซะอาดะห์  ทับเปลี่ยน
207073น.ส.ณัฐธีรา  บุญมาเลิศ
217078น.ส.นาดา  หมัดวัง
227091น.ส.สุนิสา  กลิ่นมาลัย
237117นายมุอาซ  เรืองปราชญ์
247127นายกนิษฐ์  หวังพิทักษ์
257128นายกรัสนัย  มูฮำมัดตอเฮต
267138นายธัลดล  เซ็มแม้นหมัด
277155นายอรีฟ  มะลิซ้อน
287170นายธีรภัทร์  มูซอ
297181นายสุทธิภัทร  หลงจิ
307187นายอัสกัร  มะหะมัด
317194นายจิรเมธ  หวังทอง
327203นายนวพล  โต๊ะอาจ
337204นายนัทธ์นภัส  ยะรังวงษ์
347210นายภักดี  โต๊ะสำลี
357219นายอจลวิชญ์  รักสลาม
367365นายอาละวี่ย์  หวังภักดี
377368นายบาริก  อาลี
388547น.ส.ตัสนีม  มานะบุตร
398548น.ส.ฟิรดาวส์  มาศโอสถ
408549น.ส.เมธาวี  มุงอินทร์
418550น.ส.ศิริกัญญา  โตสมบุญ

เมื่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวกับทางโรงเรียน

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องในแบบฟอร์มรายงานตัว