รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.6

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.6/1

เลขที่เลขประจำตัวชื่อ – สกุล
15656ด.ช.กีรติ   อับดุลเลาะ
25659ด.ช.ซันนีย์  พิมพ์ประพันธ์
35662ด.ช.มูฮัมหมัดบะดะวีย์  ทับอุไร
45666ด.ญ.ณัฐนิชา   ยศเฉลิมวงศ์
55667ด.ญ.ณิชนันทน์   บุญชม
65671ด.ญ.บิสมิลลาห์   อาดำ
75672ด.ญ.ปลายฟ้า  รักษาสัตย์
85678ด.ญ.อานาตี  นะมิ
95680ด.ญ.ไอริณลดา  สิงห์งาม
105683ด.ช.กรวิชญ์  กาดีโรจน์
115687ด.ช.แดนภูมิ  วงษ์สันต์
126046ด.ญ.มนิศรา   ขำธานี
136186ด.ช.อัฟฟาน  หัสกุล
146585ด.ญ.สุชนา   ชองค์
156899ด.ช.กวินท์   มะหะหมัด
166900ด.ช.จิตติพันธ์   สากลวารี
176902ด.ช.ณัฐณกร   ยะรังวงษ์
186903ด.ช.ณัฐพัชร์   วรรณธนาคินทร์
196905ด.ช.ปัณณฑัต  เกตุประสิทธิ์
206906ด.ช.พีรพัฒน์   ต่ายหลี
216907ด.ช.วรายุส   ภัทรจินดา
226909ด.ช.ฮาลีฟ   รอมลี
236910ด.ญ.ญีนาน   แจกอม๊ะ
246911ด.ญ.ดาเนียร์   ยิ่งนิยม
256915ด.ญ.ฟาเดีย   แซงะห์
266916ด.ญ.มาวีญา   มูลทรัพย์
276917ด.ญ.รัตติกาล   โพธิวัน
286918ด.ญ.อารีน่า   หวังหมัด
297344ด.ช.ตะอดีล   อิสมาแอล
307345ด.ช.วัชรชัย   เลาะวิถี
317346ด.ญ.พิชญ์สินี   ศรีสมานวงศ์
327763ด.ช.กิตติกวิน  ซอหิรัญ
337764ด.ช.พีรพัฒน์  อรุณพูลทรัพย์
347765ด.ช.มนัสวิน  ชุ่มชื่น
357882ด.ช.อับดุลบะซีร  ทองทา
367883ด.ช.อาริฟ  วันขวัญ
378194ด.ญ.ณิชาภัทร   พันธ์โพธิ์
388293ด.ญ.ฮานีล  บุญรอด
408560ด.ช.ยาซีร แวววรรณจิตร์

 

รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.6/2

เลขที่เลขประจำตัวชื่อ – สกุล
15564ด.ช.กวิน  ยีสมัน
25658ด.ช.ซอบัร  นิยมยินดี
35661ด.ช.นภัสดล  บูรณวนิช
45664ด.ช.อาบีดีน  แดงสาและ
55668ด.ญ.ตัสนีม  เจ๊ะเลาะ
65669ด.ญ.นิฟาร่า  หมัดอาดัม
75673ด.ญ.ฟาดีน่า  ดำชะไว
85676ด.ญ.วนัสนันท์   มะขามทอง
95679ด.ญ.อามีเรีย  บัตรพรรธนะ
105682ด.ญ.ฮาน่า  เมซดิด
115684ด.ช.อนิรุตต์  คล้ายศรี
126044ด.ญ.ปานชนก   วงศ์มะกะ
136045ด.ญ.แพรวา  ชลายนเดชะ
146188ด.ญ.รินรดา  สมัญญา
156920ด.ช.กฤตานนท์   รักษ์ธรรม
166921ด.ช.จิรัศม์   รอบรู้
176922ด.ช.ธนภูมิ   ทองใบ
186924ด.ช.นัฐดวี   สุรพงศ์
196927ด.ช.ศรันภัทร์  สุทธิศักดิ์
206928ด.ช.ศิรวิชญ์   มะมูฮำหมัด
216929ด.ช.สุไลมาน   เกปัน
226930ด.ช.อชิระ   ฉันทภาค
236931ด.ช.อนุชิด   หมัดประสิทธิ์
246933ด.ญ.ซิลมี่   เอี่ยมพงษ์
256934ด.ญ.ญาดาวิมินทร์   กาซำ
266936ด.ญ.ณัฐณิชา   และมิตร
276939ด.ญ.มินน่า   มูฮัมมัดสะมัน
286941ด.ญ.ฮัสบี   สุขถาวร
297347ด.ญ.ปภัสสร  ลงสุวรรณ
307348ด.ญ.ปัณฑารีย์  เสือสมิง
317373ด.ช.ศุภนัต  นิลรัตน์
327767ด.ญ.นิสา  เจริญการ
337768ด.ญ.นูรรันดา  แบเลาะ
347769ด.ญ.อัยช่า  ปานตระกูล
357881ด.ช.ธีร์ทัต  มะมัย
367884ด.ญ.อภิสราภรณ์  สุขถาวร
378294ด.ช.อคิน  ตันเหมนายู
388295ด.ญ.ฮาน่า  มุนินทร์
398296ด.ช.ศิรชัย  ออมแก้ว
408297ด.ญ.สุพิชญา  สนนุกิจ

เมื่อนักเรียนตรวจสอบรายชื่อข้างต้นแล้ว ให้กดปุ่มสีแดงด้านล่างนี้ เพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวกับทางโรงเรียน

หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขให้ถูกต้องในแบบฟอร์มรายงานตัว