นักเรียนได้คะแนน100 คะแนนเต็ม (I-NET)

Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นริสา น้อยนงเยาว์ ทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบอิสลามศึกษา (I-NET) วิชา อัล อัคลาค ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีการศึกษา 2562