รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์มัธยม

รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

โรงเรียนอิสลามสันติชน รับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ สอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่โรงเรียนอิสลามสันติชน ถนนลาดพร้าว 112 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

คุณสมบัติ เป็นมุสลิม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ วิชาสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความกระตือรือร้น มีประสบการณ์ในการสอน และใบประกอบวิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราตามวุฒิการศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ผู้สนใจติดต่อสมัครได้ที่โรงเรียนอิสลามสันติชน ในวันทำการทุกวัน โทรศัพท์ 02-5394693-5

นายพงศ์ศักดิ์ วงษ์สันต์
ผู้จัดการโรงเรียนอิสลามสันติชน
โทร. 081-6197559